Søsterloge nr. 63 Fru Inge
Fru Inges historie
Logeaften i Fru Inge
Fru Inges historie


Den 14. februar 1976 blev rebekkaloge nr. 63 Fru Inge institueret i Ringsted.

En kreds af entusiastiske søstre – optaget i rebekkaloge nr. 5 Dronning Margrethe i Roskilde - havde i flere år arbejdet med forberedelsen af denne begivenhed. I forvejen havde Ringsted broderloge nr. 76 Asger Ryg med hjemsted i Odd Fellow Bygningen på Teglovnsvej 44. Nu følte man, at der var tilslutning nok til og interesse for også at arbejde med etablering af en loge for søstre, og i efteråret 1968 blev det første spæde kim lagt til Rebekkaforeningen ”Fru Inge”.

En kreds af søstre med bopæl i Ringsted samledes den første onsdag i måneden i Ordensbygningen i Ringsted. Efterhånden var det blevet til 20 søstre, hvilke var nok til at tage det første skridt til dannelsen af vor egen forening. Alle søstre med bopæl i Ringsted blev indkaldt til møde i november 1971. Her vedtog man at sende en ansøgning til Odd Fellow Ordenens øverste myndighed om etablering af en rebekkaforening i Ringsted. Søstrene fik et positivt svar, og en bestyrelse på 4 medlemmer blev nedsat ved et møde i december 1971.

Foreningens navn blev man hurtigt enige om. Det kunne kun være ”Fru Inge”, Asser Rigs hustru. Broderlogen havde taget sit navn efter denne historiske person fra Hvideslægten. Asser Rig havde til huse i Fjenneslev, og sammen med sin hustru Fru Inge grundlagde han den kendte kirke med de to tårne. Broderlogen anvendte dog en omskrivning – eller modernisering – af navnet, nemlig Asger Ryg.

Den 17. april 1972 blev fastsat til oprettelsen af rebekkaforeningen Fru Inge med et medlemstal på 23 søstre. I næsten 4 år arbejdede foreningen roligt videre med det sigte at danne loge, når medlemstallet var acceptabelt. I 1975 fandt søstrene, at tiden var inde til, at logen kunne blive en realitet. 

Moderlogen - Rebekkaloge nr. 5 Dronning Margrethe i Roskilde – gav de søstre, der ønskede at blive overført til Ringsteds egen loge, tilsagn på en ansøgning, som blev videresendt til Odd Fellow Ordenens øverste myndighed med samme procedure, som da man dannede rebekkaforeningen.

Der var i alt 30 søstre, som nu ventede i spænding på udfaldet. Tilladelsen blev givet, og arbejdet med alle de praktiske ting kunne tage sin begyndelse. Fru Inge ville blive institueret som rebekkaloge nr. 63 i Danmark, idet nummeret angiver den kronologiske rækkefølge for oprettelsen af nye loger.

I November 1975 valgte foreningens de søstre, der skulle lede den nye loge som dennes embedsmænd i den første tid. De skulle blandt mange andre arbejdsopgaver forud for Institueringen af logen tage stilling til udarbejdelsen af logens emblem, idet hver eneste loge har sit eget medlemsemblem.

Emblemet blev tegnet af en lokal guldsmed, Helle Jørvad, og forestiller Fru Inge, som hun er afbilledet i et berømt kalkmaleri i Fjenneslev Kirke. Kalkmaleriet kan ses på hjemmesidens forside. Emblemet er gengivet i indledningen af dette afsnit.

På selve Institueringsdagen den 14. februar 1976 lagde søstrene grunden til en tradition, idet der blev lagt blomster på afdøde medsøstres grave. Fremover skulle der lægges blomster på disse og kommende gravsteder op til første søndag i Advent for at ære afdøde søstre.

Den 14. februar var Ordensbygningen i Ringsted den flotte ramme om en smuk og højtidelig Instituering af rebekkaloge nr. 63 Fru Inge. Institueringen blev foretaget af Odd Fellow Ordenens højeste organ, Storlogen. De 5 søstre der oprindeligt havde taget initiativet til dannelsen af den nye loge, fik af denne øverste myndighed overrakt Fru Inges Fribrev som dokumentation for logens lovlige etablering.

Den 14. februar 2001 fejrede søsterloge nr. 63 Fru Inge sit 25 års Jubilæum. Navnet var få år tidligere blevet ændret, idet betegnelsen rebekkaloger og rebekkasøstre blev erstattet af begrebet Odd Fellow Ordenens søsterloger og Odd Fellow søstre. Denne ændring blev foretaget for at skabe overensstemmelse mellem søstre og brødre og genkendelighed i logernes navne. Alle medlemmer af Odd Fellow Ordenen er således Odd Fellows. Indholdet og formålet med vore loger og vort virke er fortsat det samme.

Fru Inge yder til stadighed en stor humanitær indsats i vort lokalområde, hvor vi gennem forskellige initiativer samler penge ind til hjælp for dårligt stillede medborgere, fortrinsvis børn. Ved vort 25 års Jubilæum kunne vi således donere i alt 90.000 kr. til forskellige formål i Vestsjællands Amt, hvor kræftramte børn og gigtramte børn hver fik 25.000 kr. Børn med diabetes fik 20.000 kr. og et plejehjems afdeling for demente blev ligeledes tildelt 20.000 kr.  

Fru Inge kunne fejre sit 40 års Jubilæum i 2016, idet vi igen arbejder for at kunne donere midler til glæde og gavn for børn og unge mennesker i vort lokalsamfund.

Søsterloge nr. 63 Fru Inge bygger således videre på det grundlag, hvorpå det hele begyndte. Med tilgang af nye søstre tilføjes nye tanker og idéer, som gør vor loge og Odd Fellow Ordenen til en levende og fremadrettet organisation med rødder i fortiden.

ForsideOm Fru IngeBliv medlemEmbedsmændAktiviteterFru Inges udadvendte arbejdeDonationerLinksKontakt os