Søsterloge nr. 63 Fru Inge
Fru Inges historie
Logeaften i Fru Inge
Logeaften i Fru Inge


En logeaften i Fru Inge er som udgangspunkt identisk med en logeaften i en hvilken som helst anden søsterloge i Danmark.

Det skyldes, at logemøder i hele landet bliver afholdt ud fra samme dagsorden, hvor rammerne er fastlagt af Odd Fellow Ordenens højeste organ Storlogen.

Denne arbejdsform er grundlaget for, at søstrene i alle loger kan arbejde ud fra samme vilkår, nemlig at efterleve Ordenens overordnede formål omkring etisk udvikling og udadvendt humanitært arbejde.

Når logemøder alligevel kan opleves forskellige fra den ene søsterloge til den anden og fra den ene landsdel til den anden, er det et udtryk for, at søstre og embedsmænd sætter deres eget gode præg på en logeaften.  På den måde får vi mangfoldigheden og kreativiteten frem i en struktureret organisation.

Fru Inge afholder sine logemøder i Ordensbygningen i Ringsted i månederne september til maj. Der er to møder hver måned, nemlig den 1. og 3. torsdag.

Et logemøde begynder kl. 19,30 i logesalen, men allerede kl. 19 ankommer søstrene og samles i dagligstuen for at hilse på hinanden og forberede sig til logeaftenen.

Mødet afholdes som ovenfor nævnt efter en fast dagsorden – Forretningsordenen - hvor både det  ”indadvendte” etiske,  det ”udadvendte” humanitære og det administrative arbejde omkring logens drift har sine faste punkter. Logemødet ledes af logens øverste embedsmand, som benævnes Overmester.

Der kan under mødet være indlæg og foredrag af forskellig art inden for de formål, vi beskæftiger os med - afholdt af egne søstre eller ordenssøskende fra andre loger. Vi inviterer også af og til foredragsholdere fra forskellige grene af samfundet til at komme med deres holdninger eller oplevelser omkring emner inden for Ordenens idégrundlag og formål.

Vi har af og til, i forlængelse af det indledende logemøde, særlige begivenheder af højtidelig karakter, for eksempel optagelse af nye medlemmer.

Mødet i logesalen er præget af ro og højtidelighed, idet en sådan form underbygger vort etiske formål.

 

    

Efter afslutning af mødet i logesalen samles søstrene til samvær i selskabslokalerne under ledelse af logens Undermester. Vi indleder altid denne del af aftenen med at servere et let traktement.

Her gælder også en dagsorden – dog ofte af mere fri karakter. Vi synger meget, idet sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften, og der holdes taler af søstrene ved festlige og højtidelige lejligheder.

Indimellem kan der også her være foredrag, indlæg eller underholdning af forskellig art, enten ved ordenssøskende eller ved inviterede gæster.

Denne selskabelige del af en logeaften er næsten lige så vigtig som mødet i logesalen, da det er her, søstrene lærer hinanden at kende. Det er her, kimen til mange venskaber bliver lagt.

En logeaften slutter normalt kl. 23,00, så alle kan nå hjem i ordentlig tid.

Til et logemøde er alle søstre ensartet påklædt, idet vi alle bærer sort ordensdragt.

Vi har to typer ordensdragt. I logemøder der afvikles efter den ovenfor nævnte Forretningsorden, bærer søstrene kort ordensdragt, hvilket vil sige kort kjole med sorte sko. Ved Indvielse af nye ordenssøstre og andre højtidelige begivenheder bærer søstrene lang ordensdragt eller festdragt, som er lang kjole med hvide handsker og sorte sko.  

Besøg i andre søsterloger

Søsterlogerne har et indbyrdes godt forhold til hinanden, og der er tradition for, at man aflægger besøg i søsterloger i andre byer og dermed deltager i deres logemøder. Dette er medvirkende til at udvide vor horisont og knytte tætte bånd til vore medsøstre på tværs af kommunegrænser og landsdele. Det er således et udstrakt netværk, der kan skabes som Odd Fellowsøster.

Søsterloge nr. 63 Fru Inges netværk strækker sig videre til både Norge og Sverige, idet vi har venskabsloger i henholdsvis Halden i Norge og Skövde i Sverige, hvilken også er de to byer, Ringsted Kommune har som venskabsbyer. Vort nordiske samarbejde har bestået næsten lige siden Fru Inge blev institueret i 1976. Der aflægges besøg hos hinanden på skift hvert andet år. Disse besøg afvikles over en forlænget weekend, og de er således med til at styrke den nordiske samhørighed.

ForsideOm Fru IngeBliv medlemEmbedsmændAktiviteterFru Inges udadvendte arbejdeDonationerLinksKontakt os