Indkøb af bioethanol til lofthængt biopejs

Kategorier Uncategorized


De fleste, som skifter til fyring med træpiller, kan påregne en væsentlig besparelse fra dag 1, ofte i størrelsesordenen 50% og derover.

De forskellige fyr er et kapitel for sig selv, her skal vi tale om pillerne.

https://mtas.dk/lofthaengt-biopejs/

Når man køber træpiller, skal man kigge på varedeklarationen, der som minimum skal indeholde angivelser for: Brændværdi, vandindhold, og askeindhold. Brændværdien skal være så høj som muligt, og helst ligge over 4,0 kcal/ton (+/- 2%). Vandindholdet bør være på mellem 6 og 8%.

Vær opmærksom på, hvordan du opbevarer pillerne. De suger fugt fra omgivelserne, så hvis du vil være sikker på det lavest mulige fugtindhold bør du opbevare pillerne indendørs. Askeindholdet skal helst ikke være over 0,5%. Hvis nogle af disse værdier er ringere end det angivne, skal pillerne være tilsvarende meget billigere. Rent træ skulle ikke have problemer med at leve op til disse krav.

Deklarationen kan også indeholde oplysninger om pillernes længde (diameteren er altid oplyst, 6 eller 8 mm), densitet og mængden af smuld. Disse er interessante men ikke nær så vigtige oplysninger som de tre først nævnte. Og så må der overhovedet ikke stå noget om bindemidler.

Træpiller fremstilles i 6 og 8 mm tykkelse, og den enkelte pille er et sted mellem 0,5 og 4 cm lang, omend der forekommer varians, og der også vil være noget smuld. Man køber pillerne enten i plasticposer eller i løs vægt. Piller i pose skal man selv slæbe hen til fyret og hælde i. Der er typisk 15-20 kg i en pose, så har man ikke styrken til selv først at bære posen hen til fyret og herefter løfte den op over påfyldningskanten, er det ikke den løsning, man skal sigte efter.

Piller i løs vægt er beregnet til indblæsning i en central beholder, der kan være indgravet eller over jorden, fra hvilken en snegl transporterer pillerne frem til fyret. Denne løsning betyder selvfølgelig en meromkostning på anskaffelsestidspunktet, men eftersom piller i løs vægt har en noget lavere pris pr. ton, vil det i løbet af anlæggets levetid alligevel medføre en besparelse, hvis man har et almindeligt, gennemsnitligt forbrug.